IT - Återställ lösenord

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du se dina användarkontouppgifter och sätta ett lösenord. E-tjänsten fungerar även för dig som har glömt ditt lösenord på något av dina konton och behöver byta, detta görs genom att att du verifierar dig med BankID eller Freja eID.

Personuppgifter som behandlas:

  • Användarnamn
  • E-postadress
  • Personnummer

Ändamålet med behandlingen 

När du har skickat in ditt ärende till kommunen, registreras de personuppgifter som du har uppgett, i kommunens ärendehanteringssystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag, samt kunna ge så bra och rättssäker service som möjligt vid handläggningen av ditt ärende. 

Vid behandlingen av personuppgifterna tillämpas gällande integritetslagstiftning. 

Laglig grund för behandlingen 

  • ​​​​​​En arbetsuppgift i samband med allmänt intresse ska kunna utföras. 

Lagringstid 

  • 3 månader

Övrigt om lagringstid 

Ett ärende inskickat till kommunen utgör en del av kommunens allmänna handlingar och registreras och bevaras enligt gällande regler. Läs mer under Personuppgiftsbehandling i menyn ovan.  

Informationsplikt 
Om personuppgifter på andra personer uppges i ärendet är det ditt ansvar att se till att informera de personerna om detta. 

Lämna klagomål på personuppgiftshantering 
Klagomål på personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till dataskyddsombudet. Du når dataskyddsombudet via forbundet@vmkfb.se

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten eller har frågor så är du välkommen att kontakta våran helpdesk
topdesk@vmkfb.se
0221-67 00 20

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa