Beställa intyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som arbetar eller har arbetat för Köpings kommun, Arboga kommun, Kungsörs kommun och Surahammars kommun eller något av dess bolag eller förbund beställa:

 • Arbetsgivarintyg
  Arbetsgivarintyg beställer du för att skicka till A-kassan
   
 • Tjänstgöringsintyg
  Tjänstgöringsintyg beställer du för att söka arbete eller utbildning
   
 • Årsinkomst
  Årsinkomst beställer du till exempel Försäkringskassan, banklån, bostadsbidrag, barnomsorgsavgift.
   
 • Intyg för förlorad arbetsinkomst
  Förlorad arbetsinkomst för politiskt uppdrag eller fackligt uppdrag
   
 • Övriga intyg

Perioden som du kan beställa intyget på, måste vara inrapporterad och utbetald på lön.

Löneavdelningen har upp till 14 dagars handläggningstid för intyg. 

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer

Ändamålet med behandlingen 

När du har skickat in ditt ärende till förbundet, registreras de personuppgifter som du har uppgett, i förbundet ärendehanteringssystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att förbundet ska kunna fullfölja sitt uppdrag, samt kunna ge så bra och rättssäker service som möjligt vid handläggningen av ditt ärende. 

Vid behandlingen av personuppgifterna tillämpas gällande integritetslagstiftning. 

Laglig grund för behandlingen 

 • En arbetsuppgift i samband med allmänt intresse ska kunna utföras. 

Lagringstid 

 • Ditt ärende kommer att gallras från Mina sidor om en månad.

Övrigt om lagringstid 

Ärendet kommer att lagras i ärendehanteringssystem för evigt efter att ärendet blivit inskickat.

Informationsplikt 
Om personuppgifter på andra personer uppges i ärendet är det ditt ansvar att se till att informera de personerna om detta. 

Lämna klagomål på personuppgiftshantering 
Klagomål på personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till dataskyddsombudet. Du når dataskyddsombudet via forbundet@vmkfb.se

Löneavdelningen
0221-67 00 70

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa